Leptosphaeria Paucispora Taxonomy Classification

What is the taxonomy of Leptosphaeria paucispora? What is the classification of Leptosphaeria paucispora? What are Leptosphaeria paucispora taxonomy levels? What is taxonomy for Leptosphaeria paucispora?

A taxonomic rank of Leptosphaeria paucispora is Species. The taxonomic classification of Leptosphaeria paucispora is Kingdom Fungi ; Subkingdom Dikarya ; Division Ascomycota ; Subdivision Pezizomycotina ; Class Dothideomycetes ; Subclass Pleosporomycetidae ; Order Pleosporales ; Family Leptosphaeriaceae ; Genus Leptosphaeria ; Species Leptosphaeria paucispora.

That’s complete full scientific classification of Leptosphaeria paucispora. Hopefully you can understand the Leptosphaeria paucispora taxonomy hierarchy name and levels.

Back to top