Proszynskiana Zonshteini Taxonomy Classification

What is the taxonomy of Proszynskiana zonshteini? What is the classification of Proszynskiana zonshteini? What are Proszynskiana zonshteini taxonomy levels? What is taxonomy for Proszynskiana zonshteini?

A taxonomic rank of Proszynskiana zonshteini is Species. The taxonomic classification of Proszynskiana zonshteini is Kingdom Animalia ; Subkingdom Bilateria ; Infrakingdom Protostomia ; Superphylum Ecdysozoa ; Phylum Arthropoda ; Subphylum Chelicerata ; Class Arachnida ; Order Araneae ; Family Salticidae ; Genus Proszynskiana ; Species Proszynskiana zonshteini.

That’s complete full scientific classification of Proszynskiana zonshteini. Hopefully you can understand the Proszynskiana zonshteini taxonomy hierarchy name and levels.

Back to top