Thalassoascus Tregoubovii Taxonomy Classification

What is the taxonomy of Thalassoascus tregoubovii? What is the classification of Thalassoascus tregoubovii? What are Thalassoascus tregoubovii taxonomy levels? What is taxonomy for Thalassoascus tregoubovii?

A taxonomic rank of Thalassoascus tregoubovii is Species. The taxonomic classification of Thalassoascus tregoubovii is Kingdom Fungi ; Subkingdom Dikarya ; Division Ascomycota ; Subdivision Pezizomycotina ; Class Dothideomycetes ; Subclass Pleosporomycetidae ; Order Pleosporales ; Family Pleosporaceae ; Genus Thalassoascus ; Species Thalassoascus tregoubovii.

That’s complete full scientific classification of Thalassoascus tregoubovii. Hopefully you can understand the Thalassoascus tregoubovii taxonomy hierarchy name and levels.

Back to top